Wydarzenia - Kwiecień 2019

Podsumowanie akcji propagującej troskę o środowisko naturalne

W miesiącu kwietniu podsumowaliśmy całoroczną akcję propagującą troskę o środowisko naturalne wśród uczniów naszej szkoły. Dzieci z zespołów edukacyjno-terapeutycznych przygotowały i wykonały gazetkę tematyczną "POMAGAMY ZIEMI !". Uczniowie klas starszych pod kierunkiem opiekunów szkolnego koła PCK przygotowali liczne konkursy dla całej społeczności szkolnej. Celem konkursów było promowanie ochrony środowiska przyrodniczego, wyrabianie nawyków segregacji odpadów i oszczędzania zasobów planety.

Powiatowe Targi Edukacyjne

W dniach od 4 - 5 kwietnia br. po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. Podczas targów zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną Szkoły Przysposabiającej do Pracy, która zacznie funkcjonować w murach naszej szkoły od dnia 1.09.2019 r. To jedyna taka szkoła w powiecie, kierowana do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź z niepełnosprawnością sprzężoną.