Wydarzenia - Listopad 2013

Andrzejki

Dawniej w Wigilię świętego Andrzeja wróżyły sobie wyłącznie panienki. Chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż. Kawalerowie mieli swoje święto 24 listopada. Z zapytaniami o imię przeznaczonej im niewiasty udawali się do świętej Katarzyny. Dziś chłopcy zrezygnowali z obchodzenia Katarzynek i wspólnie z dziewczętami bawią się 29 listopada. W naszej szkole wróżyli sobie wszyscy uczniowie niezależnie od płci, na różne tematy. Najczęściej dotyczyły one uczuć, przyszłych zawodów, sytuacji materialnej czy postępów w nauce. śmiechom i zabawie nie było końca. Po wróżbach w sali gimnastycznej odbyła się młodzieżowa dyskoteka. Wszyscy doskonale się bawili przy muzyce !!! Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za SUPER IMPREZKE!

Spotkanie z Seniorami

Dnia 20 listopada w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie grupa uczniów naszej szkoły zaprezentowała program słowno-muzyczny dla Seniorów z okazji ich święta. Ciekawie przekazane treści patriotyczno-religijne spotkały się z aplauzem i uznaniem uczestników spotkania. Uczniowie przypomnieli Osobę bł. Jana Pawła II nawiązując do zbliżającej się kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka. W części poświęconej treściom patriotycznym, uczniowie przypomnieli takie pieśni jak „Rota”, „Legiony”, „O mój rozmarynie”, wywołując tym samym wiele wzruszeń wśród odbiorców, którzy chętnie włączali się w śpiew. Na zakończenie występu nasi uczniowie wykonali Poloneza, który stał się dostojnym zwieńczeniem tego słowno – muzycznego upominku.

Pasowanie na ucznia

Dnia 8 listopada br. odbyło się ślubowanie oraz pasowanie na ucznia i przedszkolaka. W czasie tej uroczystości uczniowie unoszą prawą dłoń do góry i uroczyście ślubują. Następnie pani dyrektor wielkim ołówkiem pasuje wszystkie dzieci na ucznia. Wręcza im dyplomy i życzy sukcesów oraz samych radosnych chwil w trakcie nauki w naszej szkole.

Dzień Niepodległości

W dniu 8 listopada 2013 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 95-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie biorący udział w akademii śpiewali pieśni patriotyczne oraz recytowali wiersze o tematyce powstańczej oraz narodowościowej. Wszystko to przeplatane było omówieniem historycznym wydarzeń z tamtego okresu.