Wydarzenia - Listopad 2018

100. rocznica odzyskania niepodległości i pasowanie na ucznia

Dnia 9 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna w wykonaniu uczniów wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku, jak również wzbudziła refleksje. O godz. 11.11 w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uczniowie i nauczyciele zaśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego. Kolejnym znaczącym momentem uroczystości było złożenie przez grupę dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. W ten sposób nowi uczniowie zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie.

Śpiewanie pieśni patriotycznych

W dniu 8 listopada, czyli kilka dni przed Narodowym Świętem Niepodległości, podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie wraz z nauczycielami śpiewali pieśni patriotyczne. Śpiewanie sprawiło nam wiele radości.

Oglądanie filmów

W dniu 7 listopada w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę wspólnie oglądaliśmy filmy edukacyjne o tematyce patriotycznej.

Teatr Kurtyna ponownie naszym gościem…

5 listopada po raz kolejny odwiedzili nas aktorzy teatru krakowskiego. „Jestem przyjacielem ludzi” to wartkie i dynamiczne przedstawienie Teatru Kurtyna, pełne zaskakujących zwrotów komediowej akcji, zrealizowane z wykorzystaniem bogatej palety scenicznych środków: muzyki, piosenek, rekwizytów i masek.