Wydarzenia - Październik 2013

Dzień Papieski

25 października 2013 roku cała nasza społeczność szkolna wzięła udział w apelu poświęconym Osobie Bł. Jana Pawła II.

Uroczystość związana była z obchodami XIII Dnia Papieskiego, przebiegającego w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II - Człowiek Dialogu” oraz ze wspomnieniem liturgicznym Jana Pawła II jako błogosławionego w dniu 22 października. Występujący poprzez słowo, piosenkę i obraz przypomnieli Osobę naszego ukochanego błogosławionego i przyczynili się do wielu wzruszeń i refleksji.

Dzień Edukacji Narodowej

11 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości zebrali się uczniowie wraz z nauczycielami. Wszystkim nauczycielom w dniu ich święta składamy życzenia pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym.

Dziś dziękujemy Wam, nauczyciele:
za naukę czytania i pisania
i za "kodeks zabraniania",
za tabliczkę mnożenia,
i za bujne marzenia,
za wędrówki w nieznane,
i za bitwy wygrane,
za sportowe rozgrywki,
za ludowe przyśpiewki,
i za piątki, i szóstki,
za minusy i plusy,
za pochwały, nagany,
za cenzurki z paskami,
i za "wiem", "umiem", "chcę",
i za "kim być?", "jakim być?"
za naukę "jak żyć"
i za waszą cierpliwość.

DZIĘKUJEMY!