Kadra nauczycielska
 1. Nauczyciele naszej szkoły są zespołem aktywnym i twórczym, systematycznie doskonalącym się i dokształcającym. Ukończyli różne formy doskonalenia zawodowego pozwalające na swobodne wdrażanie reformy systemu edukacji. Zdobywane nowe wiadomości i umiejętności w znaczący sposób podwyższają jakość pracy szkoły. W centrum jest zawsze podmiot naszego działania czyli dziecko – jego dobro i szczęście oraz wszechstronny rozwój, na miarę posiadanych indywidualnych możliwości. Praca nasza nie ogranicza się tylko do nauczania i wychowania, utrzymujemy ścisły kontakt ze środowiskiem rodzinnym i społecznym naszych dzieci. Proces edukacyjny wspomagany jest przez logopedę, pedagoga szkolnego, opiekuna biblioteki, pielęgniarkę szkloną a w miarę możliwości lekarza. Prowadzone są zajęcia usprawniająco – rozwijające w ramach szeroko pojętej rewalidacji, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe. Za swą sumienną i rzetelną pracę, podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz dziecka pokrzywdzonego przez los, współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, a przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw społecznych – nauczyciele naszej szkoły byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami i odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi.

  Nauczyciele dyplomowani (17):
  mgr Bonowicz Magdalena;
  lic. Budzyńska Beata;
  mgr Brudzyńska Renata;
  mgr Cichosz Jarosław;
  mgr Gabryszewska Wioletta;
  mgr Gliniecka Beata;
  mgr Insadowski Krzysztof;
  mgr Kłonowska Elżbieta;
  mgr Korpalska Jadwiga;
  mgr Kraska Anna;
  mgr Laszkiewicz-Kućba Beata;
  mgr Lewicka Beata;
  mgr Mado Jolanta;
  mgr Matusiak Ryszard;
  mgr Miedziński Józef;
  mgr Mielczarek Anna;
  mgr Młotkowska Magdalena

  Nauczyciele mianowani (3):
  mgr Dobroś Ewa;
  mgr Jarek Iwona;
  mgr Piotrowska Anna

  Nauczyciele kontraktowi (6):
  mgr Archaniołowicz Patrycja;
  mgr Kalinowska Ewa;
  mgr Ośmiałowska Elżbieta;
  mgr Paprocka Mariola;
  mgr Rutkowski Łukasz;
  mgr Sobiecka Karolina  Archiwum
 1. Wydarzenia