Misja szkoły
  1. „Rośnie nowe pokolenie, nowa wznosi się fala.
    Idą z wadami i zaletami dajcie warunki by wzrastali lepsi”.


    Misją naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu. Stwarzając naszym uczniom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek.
    Archiwum
  1. Wydarzenia