Nabór
 1. W celu podjęcia nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 wymagane są następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dostępny w sekretariacie szkoły
  3. Ostatnie świadectwo szkolne
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej – Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  Archiwum
 1. Wydarzenia