Historia i misja szkoły

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna w Lipnie istnieje na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego wydanego przez Kuratorium Okręgu Bydgoskiego od 1965 roku. W tym to roku została ona zlokalizowana w części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Wcześniej w tej właśnie szkole istniały klasy specjalne dla dzieci opóźnionych
w rozwoju. W nowo powstałej placówce naukę rozpoczęło 75 uczniów.

W roku szkolnym 1976/77 utworzono po raz pierwszy klasę dla dzieci głębiej upośledzonych nazywaną wówczas „klasą życia”, której głównym założeniem było stworzenie szansy dzieciom dotychczas izolowanym, przebywającym głównie w domach rodzinnych. Od tej chwili jawiła się ogromna nadzieja na stymulację ich rozwoju. Zastosowano takie metody w procesie terapeutycznego oddziaływania, aby przystosować „dzieci sprawne inaczej” do jak najbardziej normalnego życia.

Szkoła nasza od zawsze zapewniała każdemu dziecku możliwość uczenia się, uwzględniając jego indywidualne uzdolnienia i osobiste potrzeby. Te osobiste specjalne potrzeby stanowią dla nas – pedagogów specjalnych – wyzwanie do poszanowania niepowtarzalności każdej jednostki oraz jej prawa bycia członkiem narodu, rodziny, szkoły.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej był dzień 1 czerwca 1998 r. – nadanie szkole imienia Janusza Korczaka i wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski oraz przyjaciół szkoły.

Z dniem 1 IX 1999 r. wraz z reformą systemu edukacji 8 – letnia szkoła podstawowa została przekształcona w 6 – letnią szkołę podstawową obejmującą I i II etap edukacyjny. Z tym też dniem utworzono gimnazjum specjalne czyli III etap edukacyjny. Pierwotnie gimnazjum specjalne liczyło dwa oddziały: jeden dla dzieci upośledzonych
w stopniu lekkim; drugi dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Ważną datą w historii istniejących szkół było ich połączenie w zespół – zgodnie z art. 62 Ustawy o Systemie Oświaty. Tak więc na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/100/ 2000 r. z dniem 1 IX 2000 r. powstał Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie z siedzibą przy ulicy St. Okrzei 4. Z dniem 1 IX 2017 r. wraz z reformą systemu edukacji powstała 8 – letnia szkoła podstawowa. W kolejnych latach szkoła specjalna funkcjonowała pod nadzorem niżej wymienionych dyrektorów:

1965 – 1979 – p. Teresa Sworska
1979 – 1988 – p. mgr Zofia Górska
1988 – 1990 – p. mgr Bonifacy Tułodziecki
1990 – 2000 – p. mgr Anna Mielczarek
2000 – 2002 – p. mgr Dorota Wasielewska
2002 – 2007 – p. mgr Anna Mielczarek
2007 – 2019 – p. mgr Anna Mielczarek
2019 – ... _ p. mgr Mariusz Włodarczyk

Misja szkoły

„Rośnie nowe pokolenie, nowa wznosi się fala. Idą z wadami i zaletami dajcie warunki by wzrastali lepsi”.

Misją naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu. Stwarzając naszym uczniom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek.