Kadra nauczycielska

Nauczyciele naszej szkoły są zespołem aktywnym i twórczym, systematycznie doskonalącym się
i dokształcającym. Ukończyli różne formy doskonalenia zawodowego pozwalające na swobodne wdrażanie reformy systemu edukacji. Zdobywane nowe wiadomości i umiejętności w znaczący sposób podwyższają jakość pracy szkoły. W centrum jest zawsze podmiot naszego działania czyli dziecko – jego dobro i szczęście oraz wszechstronny rozwój, na miarę posiadanych indywidualnych możliwości. Praca nasza nie ogranicza się tylko do nauczania i wychowania, utrzymujemy ścisły kontakt ze środowiskiem rodzinnym i społecznym naszych dzieci. Proces edukacyjny wspomagany jest przez logopedę, pedagoga szkolnego, opiekuna biblioteki, pielęgniarkę szkloną a w miarę możliwości lekarza. Prowadzone są zajęcia usprawniająco – rozwijające w ramach szeroko pojętej rewalidacji, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe. Za swą sumienną i rzetelną pracę, podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz dziecka pokrzywdzonego przez los, współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, a przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw społecznych – nauczyciele naszej szkoły byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami i odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi.

Nauczyciele dyplomowani (17):

mgr Magdalena Bonowicz
mgr Beata Budzyńska
mgr Renata Brudzyńska
mgr Jarosław Cichosz
mgr Ewa Dobroś
mgr Wioletta Gabryszewska
mgr Beata Gliniecka
mgr Anna Kraska
mgr Beata Laszkiewicz-Kućba
mgr Beata Mendygrał-Lewicka
mgr Jolanta Mado-Kuna
mgr Ryszard Matusiak
mgr Józef Miedziński
mgr Magdalena Młotkowska
mgr Elżbieta Olszewska
mgr Mariusz Stark
mgr Mariusz Włodarczyk

Nauczyciele mianowani (5):

mgr Patrycja Dąbrowska
mgr Iwona Jarek
mgr Ewa Kalinowska
mgr Anna Piotrowska
mgr Łukasz Rutkowski

Nauczyciele kontraktowi (2):

mgr Elżbieta Ośmiałowska
mgr Izabela Szychulska

Nauczyciele stażyści (2):

mgr Aneta Pietruszewska
mgr Anna Sawicka-Borkowicz