Kadra nauczycielska

Nauczyciele naszej szkoły są zespołem aktywnym i twórczym, systematycznie doskonalącym się
i dokształcającym. Ukończyli różne formy doskonalenia zawodowego pozwalające na swobodne wdrażanie reformy systemu edukacji. Zdobywane nowe wiadomości i umiejętności w znaczący sposób podwyższają jakość pracy szkoły. W centrum jest zawsze podmiot naszego działania czyli dziecko – jego dobro i szczęście oraz wszechstronny rozwój, na miarę posiadanych indywidualnych możliwości. Praca nasza nie ogranicza się tylko do nauczania i wychowania, utrzymujemy ścisły kontakt ze środowiskiem rodzinnym i społecznym naszych dzieci. Proces edukacyjny wspomagany jest przez logopedę, pedagoga szkolnego, opiekuna biblioteki, pielęgniarkę szkloną a w miarę możliwości lekarza. Prowadzone są zajęcia usprawniająco – rozwijające w ramach szeroko pojętej rewalidacji, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe. Za swą sumienną i rzetelną pracę, podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz dziecka pokrzywdzonego przez los, współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, a przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw społecznych – nauczyciele naszej szkoły byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami i odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi.

Nauczyciele dyplomowani (17):

mgr Bonowicz Magdalena
mgr Budzyńska Beata
mgr Brudzyńska Renata
mgr Cichosz Jarosław
mgr Dobroś Ewa
mgr Gabryszewska Wioletta
mgr Gliniecka Beata
mgr Kraska Anna
mgr Laszkiewicz-Kućba Beata
mgr Lewicka Beata
mgr Mado Jolanta
mgr Matusiak Ryszard
mgr Miedziński Józef
mgr Mielczarek Anna
mgr Młotkowska Magdalena
mgr Olszewska Elżbieta
mgr Włodarczyk Mariusz

Nauczyciele mianowani (3):

mgr Jarek Iwona
mgr Piotrowska Anna
mgr Rutkowski Łukasz

Nauczyciele kontraktowi (3):

mgr Dąbrowska Patrycja
mgr Kalinowska Ewa
mgr Ośmiałowska Elżbieta