Patron szkoły

Janusz Korczak

Człowiek wszechstronny: z zawodu lekarz, z powołania wychowawca, talentu pisarz i poeta. Przede wszystkim był wychowawcą. Pedagogiem, który życie poświęcił pracy z dziećmi pozbawionymi rodzinnego ciepła.

Był "uosobieniem tych cech człowieczeństwa, które zawsze i wszędzie powinny stanowić najszczytniejszy ideał moralny" - tak napisał o nim w swym studium monograficznym - Marek Jaworski. Heroiczna śmierć Janusza Korczaka w hitlerowskim obozie zagłady w 1942 r. rodzi legendę.

Ale mit o Korczaku nie powinien przesłaniać dorobku Jego pracowitego życia, dorobku, z którego czerpiemy do dziś. Znajdziemy przecież w Jego utworach niejedną cenną myśl, niejedno wskazanie do pracy wychowawczej. Traktował wychowanie jako proces twórczy, oparł swój system na idei partnerstwa w stosunkach nauczyciel-uczeń.