Przekaż 1% podatku

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA WYBRANEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592.

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i placówkom oświatowym, do których one uczęszczają.


Chcąc przekazać 1% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części ,,K”:
- w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
- w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;

w części ,,L”:
- w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1% podatku.

Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!
- w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
numer KRS 0000121592

87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85
e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC
Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole