RODO

Klauzula informacyjna

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im . Janusza Korczaka z siedzibą w Lipnie, przy ul. Okrzei 4.

2.Inspektor ochrony danych – Weronika Elwertowska tel. 509 910 659, e-mail: iod@lipnowski.powiat.pl

3.Celem przetwarzania danych jest: realizowanie zadań statutowych szkoły; realizowanie umów o pracę; rekrutacja dzieci do szkoły; rekrutacja pracowników.

4. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności Prawa Oświatowego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz zgody osoby, której dane dotyczą.

5.Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: organy publiczne; jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego; osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych .

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres określony w szczegółowych przepisach prawa; do czasu zakończenia rekrutacji.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

11. Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.