Szkoła Przysposabiająca do PracySZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

• przygotowuje uczniów do aktywności przez pracę,
• zapewnia nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach na otwartym lub chronionym rynku pracy,
• kształtuje kompetencje społeczne, zawodowe i komunikacyjne,
• integruje ze środowiskiem,
• przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
• nauka może trwać do 24 roku życia.

W RAMACH PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY UCZNIOWIE KSZTAŁCĄ SIĘ W OBSZARACH TEMATYCZNYCH:
• gospodarstwo domowe,
• prace biurowe,
• rękodzieło, dekoratorstwo,
• prace ogrodnicze,
• prace naprawczo-konserwatorskie,
• fotografowanie i filmowanie.

SZKOŁA ZAPEWNIA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
• Arteterapia
• Terapia zaburzeń mowy
• Terapia behawioralna
• Terapia integracji sensorycznej
• Terapia ręki
• Terapia polisensoryczna
• Terapia komputerowa
• Rewalidacja
• Socjoterapia
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
• Zajęcia umuzykalniające
• Wspomaganie psychoruchowe
• Gimnastyka korekcyjna

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄ Z:
• sali doświadczeń świata,
• sali integracji sensorycznej,
• sali do ćwiczeń ogólnorozwojowych z zestawem rehabilitacyjnym.

WYKORZYSTUJEMY WIELE METOD:
• Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• M. Montessori
• Program Aktywności Ruchowej M. Ch. Knillów
• Ośrodków Pracy
• Projektu
• Tomatisa
• Biofeedback

WARUNKI PRZYJĘCIA:
• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
• wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.


Zdobywaj wiedzę i doświadczenie razem z nami!