Uczniowski klub sportowy „Sprawni – Razem”
 1. Głównym celem i zadaniem UKS-u jest organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniom naszej szkoły. Poprzez systematyczny udział w zajęciach mamy na celu wdrożyć uczniów do świadomego i samodzielnego podejmowania działań na rzecz poprawy własnej sprawności i stanu zdrowia, poznaniu nowych i doskonaleniu nabytych umiejętności ruchowych z wielu dyscyplin sportowych . Dodatkowym celem naszego klubu sportowego jest wychowanie dzieci poprzez sport, umacnianie charakteru, nauka współpracy w grupie(zespole), wdrażanie do zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”, a także wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia.

  Plan Pracy UKS „Sprawni – Razem”

  I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

  Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego odbywa się w kilku grupach realizowanych zadań. Członkowie Klubu uczestniczą we wszystkich jego statutowych działaniach. Są to następujące grupy zadań:
  1. Działalność bieżąca:
  • uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych i wyborze władz Klubu;
  • prowadzenie korespondencji i kontaktów z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem z siedzibą w Grudziądzu” w sprawie imprez sportowych, szkoleń i pomocy sprzętowej;
  • współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Lipnie i sponsorami;
  • prowadzenie dokumentacji klubowej i klubowej podstrony internetowej;
  • prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.

  2. Plany Szkoleniowe
  - technika i taktyka gier zespołowych, tenisa stołowego oraz lekkoatletyki,
  - turystyka piesza, rowerowa oraz górska.

  3. Rywalizacja międzyszkolna
  • uczestnictwo w zawodach zorganizowanych przez szkoły specjalne w regionie i województwie,
  - uczestnictwo w zawodach ogólnopolskich organizowanych przez Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem” z siedzibą w Warszawie
  • rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów między klubowych.
  • udział w wakacyjnych obozach rekreacyjno – sportowych w Zakopanem

  4. Organizacja imprez własnych
  • Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Ruchowych ( impreza dla całej społeczności szkolnej i gości z innych placówek oświatowych)
  • turnieje wewnątrzkolne w piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkoatletyce oraz w zabawach rekreacyjnych ( palant, ringo)
  • ognisko klubowe;
  • Dzień Sportu Szkolnego;
  • Mistrzostwa Regionu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
  • Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt

  5. Zagospodarowanie obiektów i sprzętu
  • systematyczne i bieżące prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;

  Archiwum
 1. Wydarzenia