Porozmawiaj z nami – możesz odwiedzić szkołę

Możesz uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych lub terapeutycznych

Szkoła specjalna to znaczy wyjątkowa.
Szkoła inna niż wszystkie...
Zapraszamy

Przyjdź do nas, Zobacz, Przekonaj się sam

Zapisy do szkoły prowadzimy przez cały rok

Wybierz Szkołę Podstawową w Lipnie
Specjalną na specjalne potrzeby edukacyjne Twojego dziecka

Zadzwoń do nas pod numer: 54 287 43 90

Porozmawiaj z nami – możesz odwiedzić szkołę

Możesz uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych lub terapeutycznych

Szkoła specjalna to znaczy wyjątkowa.
Szkoła inna niż wszystkie...
Zapraszamy

Przyjdź do nas, Zobacz, Przekonaj się sam

Zapisy do szkoły prowadzimy przez cały rok

Wybierz Szkołę Podstawową w Lipnie
Specjalną na specjalne potrzeby edukacyjne Twojego dziecka

Zadzwoń do nas pod numer: 54 287 43 90

Porozmawiaj z nami – możesz odwiedzić szkołę

Możesz uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych lub terapeutycznych

Szkoła specjalna to znaczy wyjątkowa.
Szkoła inna niż wszystkie...
Zapraszamy

Przyjdź do nas, Zobacz, Przekonaj się sam

Zapisy do szkoły prowadzimy przez cały rok

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Nasza szkoła również go przestrzega...

Czytaj dalej

Statut ZSS

Jeżeli chcesz zapoznać się ze statutem Zespołu Szkół Specjalnych, kliknij w pomarańczowy przycisk, który znajduje się poniżej.

Czytaj dalej

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Jedyna taka w regionie dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Czytaj dalej


"Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi" - Janusz Korczak

OGŁOSZENIE:

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od dnia 16 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu:
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka od dnia 16 marca br. zostaną zawieszone zajęcia;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi Szkoła Podstawowej Specjalnej nr 4 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Pieśń szkoły
Aby wysłuchać, kliknij w ikonę głośnika.